torsdag 31 juli 2008

Kurs i Köln 8

Att tänka på när man använder Papervision 3D:

- Mipmapping ska man tänka på när man använder bitmaps. Och att deras dimensioner ligger i exponenten av 2.
- Stäng av animated när man använder movieclips som material.
- Försök att använda particles så mycket som möjligt. En sfär ser ju ändå likadan ut från alla håll.
- Designa 3D-objekten smart så att man får så få trianglar som möjligt.
Se till att använda culling i kameran.
- Använd renderlayers så att inte flashen behöver rita upp varje triangel i varje frame.

www.ecodazoo.com så är den där stora ställningen gjord med bara 12 trianglar.

Inga kommentarer: